mysql -u root -e 'show databases' -s --skip-column-names
admin